Arkiv för november, 2008

Genomförande av direktiv 2004/48/EG

Posted in diverse on 30 november 2008 by A

Aka. IPRED.

Ds 2007:19
http://www.regeringen.se/sb/d/8588/a/85357

Lagrådsremiss
http://www.regeringen.se/sb/d/10024/a/113181

Det finns mycket att säga i ämnet. Just nu väljer jag att sammanfatta på följande sätt:

http://www.ipredator.se

Det handlar inte om illegal fildelning.

Det handlar inte om illegal fildelning.

Det handlar inte om illegal fildelning.

Det handlar om att rättssäkerheten undermineras.

Det handlar om att den personliga integriteten elimineras.

Det handlar om vilken typ av samhälle vi vill leva i.

Annonser

Kaffe?

Posted in diverse on 27 november 2008 by A

”How much caffeine have you had?”

”A metric … fuck ton.”

Dexter. Strålande.

Macbook

Posted in diverse on 12 november 2008 by A

Nu har jag en sån. Jag har bara haft den ett par timmar. Jag är nöjd. Vad kul det vore om det höll i sig.

Milstolpe

Posted in diverse on 05 november 2008 by A

Nu finns det hopp.